Vakcinacija proti rdečici

Vsako leto organiziramo vakcinacijo prašičev proti rdečici. Za zahtevnejše rejce pa zagotavljamo kompleten program zaščite prašičev.

Vakcinacija proti pljučnici

V dogovoru s prašičerejci vakciniramo pujske proti enzootski pnevmoniji (pljučnici).